Regulamin Systemu Składania Zamówień

1.Informacje ogólne.

   1.1 System Składania Zamówień Zwany dalej SSZ na stronie www.chemotechnique.lmd.pl umożliwia wygenerowanie oraz złożenie zamówienia na produkty firmy CHEMOTECHNIQUE DIAGNOSTICS. Przyjmujemy również zamówienia w formie faksu.

   1.2 Właścicielem Systemu Składania Zamówień jest firma Insytut Dermatologii Sp. z o.o. zwana dalej Sprzedawcą, mieszczącą się pod adresem ul. Józefa Kustronia , 30-433 Kraków.

   1.3 Administratorem danych osobowych jest Instytut Dermatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-433)przy ul. Józefa Kustronia 2 od@instytutdermatologii.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu obsługi i realizacji zamówień. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowaniazamówienia, maksymalnie 5 lat (do celów księgowych). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

   1.4 Ceny towarów znajdujących się na stronie internetowej, są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

2. Składanie zamówień.

   2.1 Po wygenerowaniu zamówienia można przesłać go w wersji elektronicznej poprzez SSZ lub faksem na numer 12 416 62 62.

   2.2 Podstawowym warunkiem złożenia zamówienia jest wybranie produktów oraz prawidłowe wypełnienie danych potrzebnych do realizacji zamówienia.

   2.3 Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia (również archiwalne) oraz zmiany adresu wysyłki.

   2.4 Można złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności zakładania konta w SSZ. Moment złożenia zamówienia przez Zamawiającego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym.

   2.5 Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:

      a) Przedpłata na podstawie faktury pro forma. Po otrzymaniu faktury pro forma, Zamawiający ma 7 dni na jej opłacenie. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego, towar zostaje wysłany na adres Zamawiającego.

   2.6 Towary podzielone są na dwie kategorie pod względem kosztów obsługi (w opisie każdego produktu znajduje się informacja do jakiej kategorii dany produkt należy).

      a) Kategoria I: Produkty dostarczane bez kosztów obsługi, w przypadku zamawiania produktów należących wyłącznie do tej kategorii.

      b)Kategoria II: Produkty zamawiane z doliczeniem kosztów obsługi.

        Koszty te zależą od łącznej wartości brutto zamawianych towarów i przedstawiają się następująco:

   Łączna wartość brutto towarów    koszt obsługi netto   VAT   koszt obsługi brutto

   do 2999,99zł                                               90zł                 23%           110,70zł

   od 3000,00zł do 5999,99zł                           50zł                 23%             61,50zł

   od 6000,00zł                                               nie doliczamy kosztów obsługi

   2.7 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany oferty oraz cen towarów znajdujących się w ofercie.

  2.8 Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia.

   2.9 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.

3. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień.

   3.1 Poprawnie złożone zamówienie w formie elektronicznej potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysłanej na adres email podany przez Zamawiającego w formularzu.

   3.2 W przypadku składania zamówienia drogą faksową proszę sprawdzić telefonicznie czy zamówienia dotarło do Sprzedającego.

   3.3 Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych adresowych do wysyłki oraz kontaktowych (nazwisko, email, nr telefonu)  osoby zamawiającej.

   3.4 Zamówienia, w których w/w danych nie podano lub są one niepełne, nie będą przyjmowane do realizacji.

4. Realizacja zamówienia.

   4.1 Standardowy czas realizacji zamówienia (od otrzymania zamówienia do wystawienia faktury pro forma lub wysłania towaru za pobraniem) wynosi 3-6 tygodni. W przypadku złożenia zamówienia w grudniu, Sprzedający nie gwarantuje dostarczenia zamówionych towarów w tym samym roku kalendarzowym.

   4.2 Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie otrzymania zamówienia od klienta.

   4.3 Dane do przelewu (przedpłaty należy dokonać dopiero po otrzymaniu faktury pro forma, płatności dokonane przed otrzymaniem w/w dokumentu będą zwracane do nadawcy przelewu)

         Instytut Dermatologii Sp. z o.o.

         ul. Józefa Kustronia 2

         30-433 Kraków

         nr Konta Bank ING

         43 1050 1445 1000 0023 2790 8964

         W tytute przelewu prosimy wpisać nr faktury pro forma

   4.4 Po złożeniu zamówienia i potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcie go do realizacji Klient nie ma możliwości dokonywania zmian ani anulowania zamówienia.

   4.5 Za moment dokonania dostawy uznaje się moment wydania przesyłki kurierowi lub nadania przesyłki pocztowej.

5. Sposób i termin dostawy.

   5.1 Zamówione towary wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu jednorazowego zamówienia.

   5.2 Towar jest wysyłany od poniedziałku do czwartku firmą kurierską. W większości przypadków kurierzy dzwonią do odbiorców przesyłek, ale nie możemy tego zagwarantować - kurier nie ma takiego obowiązku.

   5.3 Towar wysyłany jest w temperaturze otoczenia z informacją o konieczności przechowywania go po dostawie w temperaturze zgodnej z informacją na opakowaniu. Dwie substancje z serii IZOCYJANIANY, które wymagają przechowywania w zamrażarce, transportowane są w opakowaniach z wkładem chłodzącym z informacja o konieczności przechowywania ich po dostawie w temperaturze zgodnej z informacją na ich opakowaniu, czyli w zamrażarce.

   5.4 W przypadku płatności przelewem na podstawie faktury pro forma, towar wysyłany jest najpóźniej następnego dnia roboczego (z wyjątkiem piątku) od zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego.

   5.5 Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru przesyłki proszę dokładnie obejrzeć opakowanie. Jeżeli są widoczne uszkodzenia, należy sporządzić - w obecności kuriera - Protokół Szkody. Na podstawie tego dokumetnu będą rozpatrywane ewentualne reklamacje.

   5.6 W przypadku braku terminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego (opłacania zamówionych przesyłek) względem Sprzedającego, Sprzedający może wstrzymać dostawę lub ją opóźnić do czasu otrzymania należnej mu płatności. Sprzedający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód powstałych na skutek opóźnienia lub niezrealizowania dostawy.

6. Zwroty, reklamacje.

   6.1 Zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 200, nr 126, poz.1381) wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi.

   6.2 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub jego niezgodności z zamówieniem, Zamawiający powinien niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych) skontaktować się z Sprzedawcą w celu ustalenia warunków zwrotu towaru.

   6.2 W przypadku zwrotu, towaru, konieczne jest, aby towar zwracany był nieużywany, czysty, w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu oraz ze wszystkimi elementami, które posiadał on w  momencie sprzedaży. Brak w/w elementów może być podstawą odmówienia przyjęcia zwrotu.

   6.3 Do zwracanego towaru należy dołączyć fakturę VAT oraz - w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu - protokół uszkodzenia/druk reklamacyjny sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i podpisany przez osobę dostarczającą przesyłkę.

   6.4 Brak dołączonej faktury VAT będzie skutkował odmową przyjęcia zwrotu. W takim przypadku Sprzedawca odeśle towar do klienta przesyłką pobraniową na jego koszt (opłata wg cennika kosztów wysyłki firmy kurierskiej.)

   6.5 Zwrotowi nie podlegają przedmioty uszkodzone z winy klienta. Taki towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

7. Prawo autorskie i odpowiedzialność.

   7.1 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu klienta przez osoby trzecie (nieupoważnione)

   7.2 Zdjęcia oraz wszystkie teksty znajdujące się na stronie https://ssz.instytutdermatologii.pl/l są własnością Instytutu Dermatologii Sp. z o.o. w Krakowie